Custom Search

Thursday, December 13, 2007

"Bundeli lokgeet"

Birchhon ki mahima apar, suno ri mai vasundhare,
Birchhon ko rhini sansar, suno ri mai vasundhare.

Kaun banehai maiya swachh paryavaran,
Kaun kare uddhar, suno ri mai vasundhare?

{chorus}
Birchhon ki mahima apar, suno ri mai vasundhare,
Birchhon ko rhini sansar, suno ri mai vasundhare.

Sab mil banehai maiya swachh paryavaran,
Tabahi huye uddhar, suno ri mai vasundhare.

{chorus}
Birchhon ki mahima apar, suno ri mai vasundhare,
Birchhon ko rhini sansar, suno ri mai vasundhare.

Jal sankat se kaun ubare, Jal sankat se kaun ubare.
Kaise huye uddhar, suno ri mai vasundhare?

{chorus}
Birchhon ki mahima apar, suno ri mai vasundhare,
Birchhon ko rhini sansar, suno ri mai vasundhare.

Jal sankat se varsha ubare ,vraksha karen uddhar,
Suno ri mai vasundhare.

{chorus}
Birchhon ki mahima apar, suno ri mai vasundhare,
Birchhon ko rhini sansar, suno ri mai vasundhare.

Vayu pradushan kaun sudhare, vayu pradusan kaun sudhare,
Swachha banaye parivar, suno ri mai vasundhare?

{chorus}
Birchhon ki mahima apar, suno ri mai vasundhare,
Birchhon ko rhini sansar, suno ri mai vasundhare.

Vayu suddha kar, vraksha sudharen,
Vayu suddh kar, vraksh sudharen,
Toh vraksh lagao hazaar, suno ri mai vasundhare.

{chorus}
Birchhon ki mahima apar, suno ri mai vasundhare
Birchhon ko rhini sansar, suno ri mai vasundhare.
Karo vraksh lagake shringar, suno ri mai vasundhare.