Custom Search

Sunday, October 21, 2007

Song 4: "Vasundhara ki pukar"

Hari bhari ho dharti, hara bhara ho chhona,
Vrakshon ka rini hai, dharti ka kona kona.

{chorus}
Hari bhari ho dharti .................

Oonche oonche vraksh manohar,
Prakriti ki anupam hain dharohar.
Vraksh bina ye jivan, lagata hai bauna bauna.

{chorus}
Hari bhari ho dharti ....................

Aao aao vraksh lagayen,
Dharti par hariyali layen.
Vraksh agar hon dheron, vayu pradushan ho na.

{chorus}
Hari bhari ho dharti, hara bhara ho chhona.

No comments: